AURKEZPENA / PRESENTACIÓN

Eskolako Agenda 21, ikastetxe eta inguruaren iraunkortasunaren eta kalitatearen alde hezkuntza komunitateak aurrera eramaten duen konpromiso eta ekintza-plan bat da.Inguruko giza eta ingurumen-egoera ulertzea, garapen jasangarriarekin bat datorren kudeaketa (ikastetxearena eta inguruarena) bultzatzea eta erabakietan parte hartzeko gaitzea dira bere helburuak.

La Agenda 21 escolar es un compromiso de los centros educativos para trabajar por el desarrollo sostenible y la calidad educativa del centro y de su entorno.Supone habituar al alumnado a participar, tomar decisiones e implicarse en los asuntos que afectan a la calidad ambiental de su centro y su municipio. Tiene tres componentes básicos: la gestión sostenible del centro escolar y del medio ambiente de alrededor, la innovación Curricular y la participación comunitaria.